×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۲ بهمن - ۱۳۹۷  
true
false

باسمه تعالی

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم طبقه دوم فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه شماره ۴۶۲۰/ش مورخ ۲۸/۱۲/۹۵ شورای محترم اسلامی شهرو مصوبه شماره ۴۳۹۰ مورخ ۲۸/۱۱/۹۶       هیئت مدیره  سازمان ، اجازه بهره برداری طبقه دوم  فرهنگسرای خانواده ( رصد خانه جزء آگهی نمی باشد) واقع در شاهین شهر بلوار عطار- بین فرعی ۸ و۹ غربی- فرهنگسرای خانواده   را  با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی  به مدت سه سال (شرط تمدید سالانه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار ­می­نماید. متقاضیان می­توانندحداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه  مورخ ۱۱/۲/۹۷ برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر مراجعه نمایند.

متقاضیان ایثارگر و خانواده شهدای ساکن شاهین شهر در شرايط مساوي داراي اولویت می باشند. متقاضیان باید دارای مجوز و تأییدیه از مراجع ذی صلاح و فاقد سوء پیشینه کیفری باشند. متقاضیان باید واجد صلاحیت های لازم ( فنی و اخلاقی، فرهنگی و …) بوده و توانایی و امکانات لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد را دارا باشند و همچنین متقاضی می بایست مدارک وسوابق اداره مرکز علمی یا کانون فرهنگی را به همراه اسناد مزایده به سازمان تحویل نماید. تأیید مراتب پیش گفته به عهده سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر می­باشد. شرکت کننده اقرار می نماید که در موقع شرکت در این مزایده مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ و سایر مقرراتی که تعیین چنین محدودیت ها نمی باشد.کارکنانی که در این گونه اماکن به خدمت گرفته می­شوند نباید هیچ گونه رابطه استخدامی و قراردادی با سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر و سازمان های وابسته داشته باشند. برنده مزایده پیش از به کارگیری باید تأییدیه حراست شهرداری شاهین شهر، گواهی عدم اعتیاد، گواهی عدم سوء پیشینه و…خود را برای عقد قرارداد به امور قراردادهای سازمان ارائه نماید. مدت بهره برداری سه سال ومبلغ اجاره پایه ماهانه بیست و شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۶) ریال برای سال اول می باشد که از سال دوم به بعد به  ازای هر سال بهره برداری  تا۲۰درصد به اجاره بهای ماهانه بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان، اضافه خواهد شد. میزان اجاره و قیمت مکان مزایده با لحاظ نمودن شرایط موجود (مکان، تجهیزات، امکانات و …) بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین گردیده و قیمت پایه محاسبه و منظور می­گردد. تبصره۱ : حق شارژ سالانه در زمان انعقاد قرارداد ابلاغ و بهره بردار ملزم به ارائه چکهای آن می باشد. شرکت کنندگان در مزایده باید مبلغ شصت و دو میلیون و چهارصد هزار(۰۰۰/۴۰۰/۶۲) ريال  به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر به  شماره  ۰۴۱۵۰۰۵۹۶۶۷۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه شاهین شهر واریز و فیش مربوطه یا ضمانت نامه معتبر بانکی را ضمیمه اسناد خود نمایند. در صورت عدم پرداخت هر یک از چک ها در سررسید معینه ، سازمان پس از اخطار سه روزه ،حق فسخ قرارداد را داشته و بهره بردار ملزم و متعهد می باشد به ازای هر روز تأخیر در تأدیه وجه چکها ،مبلغ ۲۰درصد میزان چک را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه وجه چک در حق سازمان پرداخت نماید ،همچنین سازمان حق برداشت خسارت وارده را از ناحیه ضمانت نامه سپرده شده را نیزخواهد داشت. تغییر کاربری و استفاده غیر از موضوع مزایده و واگذاری موضوع مزایده (جزئاً و کلاً) ممنوع می­باشد. تبصره۲: در هر شرایطی الویت با اشخاص حقوقی دارای مجوزهای آموزشی و علمی معتبر خواهد بود .

  • شرکت کنندگان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۲/۹۷ پیشنهاد های خود را در دو پاکت الف و ب که پاکت الف حاوی آگهی مزایده و یک نسخه نمونه قرارداد امضا شده و سپرده شرکت در مزایده که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش واریزی و مدارک تأییدیه ورزومه کاری خود در زمینه قرارداد حاضر و پرینت صورت حساب بانکی خود مربوط به یک سال قبل و دارای مهر بانک محال علیه و پاکت ب حاوی فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت که به طور خوانا نوشته و با ذکر نام و نام خانوادگی و مشخصات، تکمیل شده باشند به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. موضوع فعالیت  باید همسو با فعالیت های سازمان و صرفاً با ماهیت آموزشی ، فرهنگی ، هنری و اجتماعی باشد ، لازم به ذکر است قبل از اقدام نسبت به انجام    هر گونه فعالیتی اخذ مجوز های مورد نظر سازمان الزامی است . پیشنهاد های رسیده در کمیسیون معاملات عمده  (عالی) سازمان فرهنگی ، ورزشی و تفریحی  شهرداری شاهین شهر که بدین منظور تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد. به پیشنهادهای رسیده که مبهم ، مشروط، مخدوش و یا فاقد سپرده باشند،یا پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر برسد اعم از کتبی یا حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد. سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. سپرده نفرات اول تا سوم در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت خودداری نفر اول از انعقاد قرارداد سپرده او به نفع سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد می گردد. همچنین در صورتی که نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر ضبط خواهد شد و سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر مختار است هرگونه که خود تشخیص دهد از آن بهره برداری نماید. هزینه اسناد و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تمامی مشخصات فنی وسایل و تجهیزات و نصب و نحوه استفاده آن باید مورد تأیید ادراه استاندارد و سازمان آتش نشانی و مراجع ذی صلاح قرار گیرد و طرف قرارداد مکلف است بر این مبنا اقدام نماید. ارائه کلیه مجوزها قبل از شروع به کار الزامی است. برنده مزایده مکلف است پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد و نصب تجهیزات مربوطه ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به شروع بهره برداری طبق مفاد قرارداد اقدام نماید.از تاریخ ابلاغ برنده تا امضای قرارداد نباید بیش از ۱۵ روز به طول انجامد در غیر این صورت ابلاغ نامبرده ابطال و از دست نامبرده خارج می گردد.بدیهی است سپرده نامبرده به نفع سازمان ضبط خواهد شد. چنانچه در طول مزایده یا زمان انعقاد قرارداد یا در طول قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط گفته شده در آگهی مزایده و قرارداد می باشد، سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر نسبت به ضبط سپرده مزایده، حذف متقاضی از فهرست مزایده یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت ها اقدام خواهد نمود. شرکت کنندگان در مزایده باید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، نمونه قرارداد(به ویژه ماده مربوط به تعهدات)، شرایط مندرج در آگهی مزایده و دیگر ضمائم پیوست را دقیقاً مطالعه نموده و مکلف به امضای تمامی صفحات می باشند و همچنین از مکان واگذاری مورد مزایده بازدید و از کیفیت آن ها و چگونگی شرایط و سایر مقتضیات، اطلاعات کامل کسب نمایند. بدیهی است پیشنهاد دهندگان پس از تسلیم پیشنهاد قیمت نمی توانند به عذر عدم اطلاع از شرایط قرارداد و مزایده اعتراض نمایند. شرکت اشخاصی که در حال حاضر طرف قرارداد با سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر یا به هر نحوی به این سازمان بدهکار می باشند مشروط به پرداخت کلیه بدهی ها به این سازمان و تسویه حساب کامل با امور مالی و درآمد سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر بوده، درغیر این صورت پیشنهاد ایشان به تشخیص سازمان پذیرفته نخواهد شد. کلیه هزینه های تجهیز و تکمیل محل ، هزينه انشعاب­های مورد نیاز اعم از گاز ، برق ، آب و … وکلیه عوارض قانونی و مالیات و شارژ ماهانه ساختمان … بر عهده برنده مزایده خواهد بود و سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت. بهره بردار اقرار و اعتراف می­نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، بیمه حوادث، بیمه ساختمان و قوانین مربوط به مالیات­ها کاملاً مطلع بوده است، حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی- حق و حقوق آنان و هرگونه بیمه و مالیات را به طور کامل و برابر قوانین و مقررات مربوطه پرداخت نماید ،کلیه کسور قانونی به عهده بهره بردار خواهد بود. بهره برداری سایر فعالیت هایی که خارج از موضوع قرارداد می باشد با درخواست بهره بردار و موافقت سازمان امکان پذیر می باشد. در صورت برنده شدن هر یک از افراد شرکت کننده در مزایده استعلام خوش حسابی یا گردش حساب از بانک صادر کننده حساب جاری از حساب شخصی شرکت کننده جزء مدارک تقدیمی برای انعقاد قرارداد الزامی می باشد ودر صورت عدم ارائه و یا عدم خوش حسابی علاوه بر ضبط سپرده شرکت در مزایده نسبت به انعقاد قرارداد با نفر بعدی اقدام خواهد شد. برنده مزایده حق واگذاری به غیر به صورت نمایندگی، صلح حقوق، وکالت و … به صورت جزئی و کلی نخواهد داشت. کاربری فضای واگذار شده صرفاً فرهنگی و بخش اداری مرتبط است و هرگونه فعالیت جدید می بایست به تأیید هیئت مدیره سازمان برسد. تبصره۳ : مؤسسات فرهنگی ، آموزشی وابسته به نهادها و مؤسسات دولتی در الویت واگذاری هستند. چگونگی و شرایط و زمان تحویل محل به منتخب مزایده حسب شرایط اعلامی از سوی سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر و کمیسیون معاملات عمده (عالي) می باشد. در صورت عدم رعایت هریک از بندهای قرارداد، یا انجام هرگونه فعالیتی مغایر با این قرارداد توسط بهره بردار، سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر مجاز به فسخ یک طرفه قرارداد بدون نیاز به مراجع ذی صلاح و قانونی با مهلت یک ماهه می باشد. با توجه به اینکه ازبهره بردار سر قفلی دریافت نشده است این قرارداد مشمول حق کسب و پیشه و سرقفلی نبوده و هیچ گونه ادعایی در هیچ زمانی پذیرفته نخواهد بود و قرارداد مشمول قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها، میدان ها و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب شورای اسلامی مورخ ۲/۴/۱۳۸۹می باشد. شرکت کننده موظف به مهر و امضا تمام صفحات آگهی به نشانه اطلاع و قبول کلیه شرایط می باشد. تبعیت و رعایت کلیه قوانین و مقرراتی که از طرف سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر و تمامی ارگان ها و سازمان های ذی صلاح به بهره بردار ابلاغ می گردد و پیگیری و همچنین نگهبانی، نظافت کلی محل، نگهداری فضای سبز، تعمیر و نگهداری از تأسیسات و لوازم مستقر در فرهنگسرا به طور کلی (طبق نظر سازمان) با بهره بردار بوده و گزارش عملکرد در این خصوص باید ماهانه به سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر اعلام گردد. بهره بردار ملزم به همکاری با افرادی که از طرف سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر برای کلاس های آموزشی، مراسم فرهنگی و تفریحی و…معرفی می­گردند، می باشد. تداوم فعالیت های آموزشی موجود در فرهنگسرا با حمایت بهره بردار الزامی می باشد. بهره بردار ملزم به حمایت از گروه های فرهنگی، هنری شهر شاهین شهر در توسعه فعالیت های آن ها در راستای سیاست های نظام جمهوری اسلامی و سازمان فرهنگی ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر به شرح زیر: الف) ارائه مکان تمرین به گروههای تئاتر(خیابانی و صحنه ای)به صورت رایگان ب) ارائه مکان آموزشی به گروههای مستعد هنری به صورت رایگان ج) ارائه گالری به هنرمندان شاخه تجسمی به صورت رایگان د) ارائه مکان نشست های تخصصی هنر به صورت رایگان ه) برگزاری ورکشاپ ها و کارگاههای حمایتی از هنرمندان و) برگزاری شب شعر حمایتی از شعرا ز) برگزاری نشست های پژوهشی موسیقی برای پیشکسوتان موسیقی چنانچه سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر در راستای تکلیف قانونی و موضوعات آموزشی، فرهنگی مرتبط با مأموریت فرهنگسرای خانواده نیازمند استفاده از 

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false