×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  جمعه - ۴ اسفند - ۱۴۰۲  
true
true
اجاره ماهانه واحد اداری-تجاری طبقه ششم ساختمان نگارستان

باسمه تعالی

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

سازمان فرهنگی ، اجتماعی  ورزشی شهرداری شاهین شهر با استناد مصوبه شماره ۷۲۳/ش  مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۸  شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد اجاره ماهانه واحد اداری-تجاری در طبقه ششم ساختمان نگارستان شهرداری را از طریق مزایده عمومی به صورت  اجاره به اشخاص حقیقی یا حقوقی به مدت دو سال واگذار نماید(شرط تمدید سالانه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد). متقاضیان می توانند تا آخر وقت اداری روز شنبه   ۰۷/  ۱۰ /۱۳۹۸ برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان فرهنگی ، اجتماعی  ورزشی شهرداری شاهین شهر مراجعه نمایند.

 

شماره واحد

طبقه موقعیت فراگیری واحد مساحت تقریبی

(متر مربع)

تعداد اتاق کار اتاق آرشیو

(انبار)

اجاره بهای ماهانه

(ریال)

سپرده شرکت در مزایده

(ریال)

۱ ششم مجموعه اداری شماره ۱

ضلع جنوب غربی

۱۳۷ ۴ ۰۰۰/ ۰۰۰/۱۸ ۰۰۰/۸۰۰/۱۰

 

 • متقاضیان باید دارای مجوز از مراجع ذی­صلاح و پیشینه کیفری نداشته باشند.
 • بهره بردار موظف است کلیه مجوزهای قانونی لازم برای بهره­برداری خود از قبیل جواز کسب ، ومجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح را اخذ نماید و به سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر ارائه دهد و این سازمان در این زمینه هیچ گونه مسؤولیتی ندارد.
 • کلیه هزینه های تجهیز و تکمیل محل ، هزينه انشعاب­های مورد نیاز اعم از گاز ، برق ، آب و … و کلیه عوارض قانونی و مالیات بر عهده برنده مزایده خواهد بود و سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.
 • برنده مزایده متعهد است علاوه بر پرداخت اجاره ماهانه، مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ( ۰۰۰/۵۰۰/۳ ) ریال نیز بابت هزینه قبوض و شارژ به صورت ماهانه به حساب سازمان فرهنگی ، اجتماعی  ورزشی شهرداری شاهین شهر واریز نماید. لازم به ذکر است مبلغ اعلامی برای شارژ سال اول بهره برداری می باشد و برای سال دوم مبلغ شارژتوسط سازمان اعلام خواهد شد.
 • مبلغ پایه بهره برداری ماهانه برای سال اول و اجاره ماهانه برای سال دوم با ۲۰% افزایش نسبت به سال قبل تعیین و اعلام می گردد.
 • واحد تجاری- اداری ، دارای پارکینگ نمی­باشند و در صورت درخواست پارکینگ هزینه جداگانه به تشخیص سازمان دریافت می گردد.
 • شرکت کنندگان در مزایده می بایست سپرده شرکت در مزایده را برابر با مبلغ مندرج در جدول به حساب جاری شماره ۰۴۱۵۰۰۵۹۶۶۷۰۰۵ به نام سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی نزد بانک ملی شعبه مرکزی شاهین شهر واریز و فیش مربوطه و یا ضمانت نامه معتبر بانکی را ضمیمه اسناد خود نماید.
 • شرکت کنندگان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه ۰۸/ ۱۰/۱۳۹۸ پیشنهادهای خود را در دو پاکت الف و ب که پاکت الف حاوی آگهی مزایده و یک نسخه نمونه قرارداد امضا شده و سپرده شرکت در مزایده که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا فیش واریزی و پاکت ب حاوی فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت که به طور خوانا نوشته و با ذکر نام و مشخصات تکمیل شده باشند به دبیرخانه حراست شهرداری شاهین شهر تحویل نمایند.
 • پیشنهاد های رسیده درکمیسیون معاملات عمده(عالی) سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر که بدین منظور تا پایان وقت اداری روز دو شنبه ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد. سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر با در نظر داشتن صرفه و صلاح سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 • سپرده برندگان نفرات اول تا سوم در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت خودداری نفر اول از انعقاد قرارداد سپرده او به نفع سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد  می گردد و همچنین در صورتی که  نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آن ها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 • پیشنهادهای رسیده که مبهم ، مخدوش ، مشروط و یا فاقد سپرده باشند، یا پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر برسد اعم از کتبی یا حضوری ترتیب اثر نخواهد شد و سازمان در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
 • هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 • متقاضیان می بایست دارای توانایی مدیریت مالی، جهت اداره مرکز واگذار شده باشد که در این راستا متقاضیان موظف اند پرینت حساب بانکی(حداقل ۶ ماهه)  یا گردش حساب جاری دارای دسته چک شخصی ( چک های ضمانت و اجاره ماهانه توسط همین حساب می بایست تحویل سازمان گردد) خود را برای بررسی در پاکت الف قراردهند.
 • برنده مزایده موظف است هنگام عقد قرارداد ، سفته ای با مبلغ دو میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲)  ریال بابت ضمانت اجرای تعهدات در قبال اشخاص ثالث  تا یک سال بعد از اتمام قرارداد وهمچنین  بابت ضمانت پرداخت اجاره ماهانه معادل اجاره یک سال در قالب ضمانت نامه بانکی یا سپرده نزد سازمان ، ارائه دهد و در سالهای آینده شرط تمدید سالانه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد .
 • از برنده مزایده هنگام عقد قرارداد بابت هر ماه اجاره بهاء یک چک و بابت تضمین اجاره بهاء سال دوم یک چک و بابت تخلیه نیز یک چک دریافت می گردد.
 • در صورتی که در طول مزایده و یا در زمان انعقاد قرارداد و یا در طول قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط مذکور می­باشد، سازمان نسبت به حذف متقاضی از فهرست مزایده، ضبط سپرده شرکت در مزایده، فسخ قرارداد و دریافت خسارت­ها اقدام خواهد نمود.
 • شرکت کنندگان در مزایده باید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت نمونه قرارداد(به ویژه ماده مربوط به تعهدات) شرایط مزایده و دیگر ضمائم پیوست را دقیقاً مطالعه نموده و از مکان واگذاری مورد مزایده بازدید نموده از کیفیت آن ها و چگونگی شرایط و سایر مقتضیات ، اطلاعات کامل کسب نمایند بدیهی است پیشنهاد دهندگان پس از تسلیم پیشنهاد قیمت نمی توانند به عذر عدم اطلاع از شرایط قرارداد و مزایده اعتراض نمایند.
 • بهره بردار اقرارو اعتراف می­نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه حوادث، بیمه ساختمان و قوانین مربوط به مالیات­ها کاملاً مطلع بوده و متعهد است کلیه مفاصا حساب های موارد پیش گفته را در پایان قرارداد ارائه نماید و کلیه حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی- حق و حقوق آنان و هرگونه بیمه و مالیات را به طور کامل و برابر قوانین و مقررات مربوطه پرداخت نماید. همچنین کلیه کلیه کسورات قانونی قرارداد شامل کل بیمه، کل مالیات و کل عوارض بر عهده بهره بردار می باشد.
 • شرکت اشخاصی که در حال حاضر طرف قرارداد با سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر یا به هر نحوی به این سازمان بدهکار می باشند مشروط به پرداخت کلیه بدهی ها به سازمان و تسویه حساب کامل از امور مالی سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر بود درغیر این صورت پیشنهاد ایشان به تشخیص سازمان پذیرفته نخواهد شد.
 • از برنده مزایده هنگام عقد قرارداد بابت هر ماه اجاره بهاء یک چک و بابت تضمین اجاره بهاء سال دوم یک چک و بابت تخلیه نیز یک چک دریافت می گردد.
 • طرف قرارداد مکلف است پس از تاریخ پایان قرارداد و همچنین پس از اعلام فسخ و یا اقاله نسبت به توقف بهره برداری و تخلیه موضوع قرارداد و متعاقباً تسویه حساب با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر اقدام نماید.در صورتی که بهره بردار نسبت به تخلیه محل اقدام ننماید سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر می­تواند ضمن ارسال اظهارنامه ، بدون مراجعه به مراجع قضایی خود رأساً به محل موضوع این قرارداد وارد و نسبت به تخلیه آن اقدام نماید و در صورت بروز خسارت مسئولیتی نخواهد داشت، همچنین نسبت به ضبط ضمانت نامه قراردادی و اخذ اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه بهره بردار به ازای هر روز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ (یک میلیون و پانصد هزار) ریال در حق سازمان تا تخلیه کامل محل اقدام خواهد نمود.
 • مستأجر ضمن عقد خارج لازم به مؤجر وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده تا در صورت عدم تخلیه عین مستأجره در پایان مدت اجاره، وکیل رأساً نسبت به خارج نمودن اموال مستأجراز محل و پرداخت قبوض مصرفی اقدام و علاوه بر دریافت وجوه حق الزحمه تخلیه و نگهداری اموال را وصول نماید.
 • در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر بهره بردار در اجرای تعهدات خود از مفاد قرارداد از نظر کمی و کیفی قصور داشته باشد:

مرتبه اول: معادل ۱۰% الی ۵۰% از تضمین سپرده شده توسط بهره بردار بنا به تشخیص هیئت مدیره محترم سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر به نفع سازمان ضبط می­گردد و بهره بردار موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به تکمیل و جبران کسر ضمانت نامه اقدام نماید.

مرتبه دوم: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سازمان، نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد پس از ابلاغ کتبی به بهره بردار و ضبط کل تضمین سپرده شده توسط سازمان و جایگزینی طرف قرارداد دیگر اقدام می شود و بهره بردار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

 • شرکت کننده اقرار می نماید که در موقع شرکت در این مزایده مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ و سایر مقرراتی که چنین محدودیت هایی را معین می نماید ، نیست.
 • نفر دوم مزایده پیشنهاد دهنده ای است که قیمت پیشنهادی او بیش از مبلغ تضمین شرکت در مزایده با نفر اول برنده مزایده اختلاف نداشته باشد در غیر اینصورت مزایده فاقد نفر دوم خواهد بود.
 • شرکت کننده موظف به مهر و امضا تمام صفحات آگهی به نشانه اطلاع و قبول کلیه شرایط می باشد.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false