×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۳۰ اردیبهشت - ۱۴۰۳  
true
true
فراخوان بهره برداری از مجموعه ورزشی شهدای حاجی آباد

باسمه تعالی

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

مجموعه ورزشی حاجی آباد

سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه شماره ۷۲۳/ش مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر بهره برداری از مجموعه ورزشی حاجی آباد واقع در حاجی آباد را با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به مدت دو/۲ سال (شرط تمدید سالانه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می ­نماید. متقاضیان می ­توانند حداکثر تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر مراجعه نمایند.

 • متقاضیان ایثارگر و خانواده معظم شهدای ساکن شاهین شهر در شرايط مساوي داراي اولویت می باشند
 • برنده مزایده می بایست دارای دانشنامه کارشناسی و یا مقاطع بالاتر و همچنین حداقل ۵ سال سابقه ورزشی مؤثر و مدیریت مرتبط  و صلاحیت های لازم ( فنی و اخلاقی، ورزشی ومالی …)  بوده و همچنین  توانایی و امکانات لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد را دارا باشند و می بایست متأهل و حداقل ۳۰ سال سن داشته یاشند.
 • تأیید مراتب پیش گفته به عهده سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر می­باشد.
 • برنده مزایده و کلیه افراد به کار گرفته شده ملزم به داشتن صلاحیت های لازم (توانمندی، فنی، ورزشی، اخلاقی…) می­ باشند و پیش از به کارگیری باید تأییدیه حراست شهرداری شاهین شهر، گواهی عدم اعتیاد، گواهی عدم سوء پیشینه و…خود را برای عقد قرارداد به امور قراردادهای سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر ارائه نمایند.
 • مبلغ اجاره پایه ماهانه مبلغ چهل و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۵)  ریال برای سال اول و برای سال دوم  با ۲۰درصد افزایش نسبت به سال قبل (رضایت سازمان نسبت به عملکرد سال قبل بهره بردار و تداوم قرارداد در سال بعدی) می باشد.
 • میزان اجاره و قیمت مکان مزایده با لحاظ نمودن شرایط موجود (مکان، تجهیزات، امکانات و …) بر اساس نظر کارشناس  رسمی دادگستری تعیین گردیده و قیمت پایه محاسبه و منظور می­ گردد.
 • شرکت کنندگان در مزایده باید مبلغ بیست و هفت میلیون  (۰۰۰/۰۰۰/۲۷) ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر به  شماره ۰۴۱۵۰۰۵۹۶۶۷۰۰۵  نزد بانک ملی شعبه شاهین شهر واریز و فیش مربوطه یا ضمانت نامه معتبر بانکی را ضمیمه اسناد خود نمایند. سازمان مختار به هرگونه استفاده از سپرده های مذکور می باشد .
 • شرکت کنندگان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ   ۱۵/ ۱۱/۱۳۹۸ پیشنهادهاي خود را در دو پاکت الف و ب، که پاکت الف حاوی آگهی مزایده و یک نسخه نمونه قرارداد  امضا شده و سپرده شرکت در مزایده که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش واریزی و استعلام خوش حسابی از حساب جاری از حساب فعال شخص شرکت کننده و مدارک مثبته دانشنامه کارشناسی و یا مقاطع بالاتر و سوابق مرتبط ورزشی و مدیریتی و  کپی از تمامی صفحات شناسنامه و کارت مربیگری مورد تأیید اداره ورزش و جوانان استان و پاکت ب حاوی فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت که به طور خوانا نوشته و با ذکر نام و نام خانوادگی و مشخصات، تکمیل شده باشند را به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
 • پیشنهادهای رسیده رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهار شنبه مورخ  ۱۶/۱۱ /۱۳۹۸  در کمیسیون معاملات عمده (عالی) سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر بازگشایی و برابر قوانین و مقررات و صرفه و صلاح سازمان تصمیم گیری و نتیجه آن اعلام خواهد شد.
 • در صورت برنده شدن هر یک از افراد شرکت کننده در مزایده، استعلام خوش حسابی از حساب جاری از حساب شخصی شرکت کننده جزء مدارک تقدیمی برای انعقاد قرارداد می باشد و در صورت عدم ارائه و یا عدم خوش حسابیعلاوه بر ضبط سپرده شرکت در مزایده نسبت به انعقاد قرارداد با نفر بعدی اقدام خواهد شد.
 • سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 • به پیشنهادهای رسیده که مبهم ، مشروط، مخدوش و یا فاقد سپرده باشند، یا پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر برسد اعم از کتبی یا حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • برنده مزایده باید از مربیان دارای کارت مربیگری مورد تایید حراست، برای کلیه کلاس های  آموزشی ( فوتسال ، والیبال ، بسکتبال ، هندبال و ..). در ورزشگاه فوق استفاده و از به کارگیری مربی فاقد کارت مربیگری خودداری نماید در غیر این صورت از موجبات فسخ به صورت یک جانبه از سوی سازمان می باشد.
 • شرکت کننده اقرار می نماید که در موقع شرکت در این مزایده مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ و سایر مقرراتی که چنین محدودیت هایی را معین می نماید ، نیست.

تبصره: کارکنانی که در این گونه اماکن به خدمت گرفته می­شوند نباید هیچ گونه رابطه استخدامی و قراردادی با سازمان فرهنگی ، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر داشته باشند

 • برنده مزایده موظف است هنگام عقد قرارداد ، سفته ای با مبلغ دو میلیارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ) ریال بابت ضمانت اجرای تعهدات در قبال اشخاص ثالث و اموال ورزشگاه،  تا یک سال بعد از اتمام قرارداد و بابت ضمانت پرداخت اجاره ماهیانه معادل اجاره یک سال را در قالب ضمانت نامه بانکی یا سپرده نزد سازمان ، ارائه دهد و در سالهای آینده شرط تمدید سالانه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد.
 • تغییر کاربری و استفاده غیر ورزشی ممنوع و از موجبات فسخ قرارداد می­باشد.
 • در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر بهره بردار در اجرای تعهدات خود از مفاد قرارداد از نظر کمی و کیفی قصور داشته باشد:

مرتبه اول: معادل ۱۰% الی ۵۰% از تضمین سپرده شده توسط بهره بردار بنا به تشخیص هیئت مدیره محترم سازمان فرهنگی ، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر به نفع سازمان ضبط می­گردد و بهره بردار موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به تکمیل و جبران کسر ضمانت نامه اقدام نماید.

مرتبه دوم: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سازمان، نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد پس از ابلاغ کتبی به بهره بردار و ضبط کل تضمین سپرده شده توسط سازمان و جایگزینی طرف قرارداد دیگر اقدام می شود و بهره بردار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

 • سپرده نفرات اول تا سوم در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت خودداری نفر اول از انعقاد قرارداد سپرده او به نفع سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد می گردد. همچنین در صورتی که نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان فرهنگی ، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر ضبط خواهد شد و سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر مختار است هرگونه که خود تشخیص دهد از آن بهره برداری نماید.
 • هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 • مسؤولیت نظافت مجموعه و حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری کلیه اموال اعم از اموال منقول و غیرمنقول موجود در عین مورد اجاره به عهده بهره بردار می باشد که این امر می بایست توسط نگهبانی تمام وقت در مجموعه کنترل و نظلفت گردد در صورت قصور پیمانکار از محل تضامین قراردادی جبران می گردد.
 • تمامی مشخصات فنی وسایل و تجهیزات و نصب آن باید مورد تأیید اداره استاندارد، سازمان آتش نشانی، سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر و مراجع ذی صلاح قرار گیرد و طرف قرارداد مکلف است بر این مبنا اقدام نماید. ارائه کلیه مجوزها قبل از شروع به کار الزامی است.
 • برنده مزایده مکلف است پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد و نصب تجهیزات مربوطه و اخذ مجوزات لازم ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به شروع  بهره برداری طبق مفاد قرارداد اقدام نماید.
 • چنان­چه در طول مزایده یا زمان انعقاد قرارداد یا در طول قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط گفته شده در آگهی مزایده و قرارداد می­باشد، سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر نسبت به ضبط سپرده مزایده، حذف متقاضی از فهرست مزایده یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت ها اقدام خواهد نمود.
 • شرکت کنندگان در مزایده باید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، نمونه قرارداد(به ویژه ماده مربوط به تعهدات)، شرایط مزایده و دیگر ضمائم پیوست را دقیقاً مطالعه نموده ؛ از مکان واگذاری مورد مزایده بازدید و از کیفیت آن ها و چگونگی شرایط و سایر مقتضیات، اطلاعات کامل کسب نمایند. بدیهی است پیشنهاد دهندگان پس از تسلیم پیشنهاد قیمت نمی توانند به عذر عدم اطلاع از شرایط قرارداد و مزایده اعتراض نمایند.
 • شرکت اشخاصی که در حال حاضر طرف قرارداد با سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر یا به هر نحوی به این سازمان بدهکار می باشند مشروط به پرداخت کلیه بدهی ها به این سازمان و تسویه حساب کامل با امور مالی سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر بوده، درغیر این صورت پیشنهاد ایشان به تشخیص سازمان پذیرفته نخواهد شد.
 • کلیه هزینه های تجهیز و تکمیل محل ، هزينه انشعاب­های مورد نیاز اعم از گاز ، برق ، آب و … به عهده برنده مزایده خواهد بود و سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.
 • بهره بردار اقرار و اعتراف می­نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه حوادث، بیمه ساختمان و قوانین مربوط به مالیات­ها کاملاً مطلع بوده و متعهد است کلیه مفاصا حساب های موارد پیش گفته را در پایان قرارداد ارائه نماید و کلیه حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی- حق و حقوق آنان و هرگونه بیمه و مالیات را به طور کامل و برابر قوانین و مقررات مربوطه پرداخت نماید. همچنین کلیه کسور قانونی به عهده بهره بردار خواهد بود.
 • برنده مزایده حق واگذاری به غیر به صورت نمایندگی، صلح حقوق، وکالت و … به صورت جزئی و کلی نخواهد داشت.
 • طرف قرارداد مکلف است پس از تاریخ پایان قرارداد و همچنین پس از اعلان فسخ و یا اقاله نسبت به توقف بهره برداری و تخلیه موضوع قرارداد و متعاقباً تسویه حساب با سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهراقدام نماید.در صورتی که بهره بردار نسبت به تخلیه محل اقدام ننماید سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهرمی­تواند ضمن ارسال اظهارنامه، بدون مراجعه به مراجع قضایی خود رأساً به محل مورد این قرارداد وارد و نسبت به تخلیه آن اقدام نماید و در صورت بروز خسارت مسؤولیتی نخواهد داشت و همچنین بهره بردار مکلف به پرداخت روزانه مبلغ ۵ برابر اجاره روزانه به عنوان وجه التزام تخلیه مورد بهره برداری در حق سازمان می باشد.
 • چگونگی و شرایط و زمان تحویل محل به برنده مزایده و میزان بهای خدمات و قیمت های سانس های آموزشی و … حسب شرایط اعلامی از سوی سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر و کمیسیون معاملات عمده (عالي) و ابلاغ سازمان می باشد.
 • در صورت عدم رعایت هریک از بندهای قرارداد و یا انجام هرگونه فعالیتی مغایر با آن توسط بهره بردار، سازمان فرهنگی ، ورزشی و  تفریحی شهرداری شاهین شهر مجاز به فسخ یک طرفه قرارداد بدون نیاز به مراجع ذی صلاح و قانونی با مهلت یک ماهه می باشد.
 • با توجه به اینکه ازبهره بردار سر قفلی دریافت نشده است این قرارداد مشمول حق کسب و پیشه و سرقفلی نبوده و هیچ گونه ادعایی در هیچ زمانی پذیرفته نخواهد بود و قرارداد مشمول قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها، میدان ها و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاٌجر مصوب شورای اسلامی مورخ ۲/۴/ ۱۳۸۹می باشد.
 • در صورتی که طرف دوم قرارداد (بهره بردار) نسبت به اجرای تعهدات خود همچنین پرداخت وجه چک های تسلیمی در سر رسید معینه اقدام ننماید به ازای هر روز تأخیر مکلف به پرداخت روزانه مبلغ ۲۰% مبلغ چک های تسلیمی  قراردادی به عنوان خسارت تأخیر در حق سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر می باشد.
 • تبعیت و رعایت کلیه قوانین و مقرراتی که از طرف سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر و تمامی ارگان ها و سازمان های ذی صلاح به بهره بردار ابلاغ می گردد و پیگیری و مسؤولیت رعایت سایر بهره برداران مستقر در ورزشگاه و همچنین نظافت ورزشگاه، نگهداری  فضای سبز، تعمیر و نگهداری از تأسیسات و لوازم مستقر در ورزشگاه طبق نظر سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر با بهره بردار سالن بوده و گزارش عملکرد در این خصوص باید ماهانه به سازمان فرهنگی ، اجتماعی  ورزشی شهرداری شاهین شهر اعلام گردد.
 • بهره بردار ملزم به همکاری با افراد معرفی شده از طرف سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر برای کلاس های آموزشی، ورزشی می باشد.
 • با توجه به شرط مباشرت بهره بردار، برنده مزایده حق واگذاری به غیر به صورت نمایندگی، صلح حقوق، وکالت و … به صورت جزیی و کلی را نخواهد داشت در غیر این صورت سازمان حق فسخ قرارداد و ضبط ضمانت اجرای تعهدات را خواهد داشت.
 • بهره بردار مکلف است در هفته ده سانس از سالن چند منظوره و سالن های جانبی را بر اساس نامه رسمی سازمان، به صورت رایگان و با تأمین تمامی امکانات لازم در اختیار سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهرقرار دهد و در هفته ده سانس رایگان را با تمامی همان خصوصیات در اختیار اهالی محله ای حاجی آباد قرار دهد و از این حیث مستحق دریافت هیچ گونه وجهی نمی­باشد. چنان چه سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر در راستای تکلیف قانونی نیازمند استفاده از مکان مورد اجاره به غیر از سانس های اشاره شده باشد، بهره بردار مکلف است مکان مورد نظر را در اختیار سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر قرار دهد.
 • از برده مزایده هنگام عقد قرارداد ، بابت هر ماه اجاره بهاء یک چک و بابت تضمین اجاره بهاء سال دوم یک چک و بابت تخلیه نیز یک چک دریافت می گردد.
 • نفر دوم مزایده پیشنهاد دهنده ای است که قیمت پیشنهادی او بیش از مبلغ تضمین شرکت در مزایده با نفر اول برنده مزایده اختلاف نداشته باشد در غیر این صورت مزایده فاقد نفر دوم خواهد بود.
 • شرکت کننده موظف به مهر و امضا تمام صفحات آگهی به نشانه اطلاع و قبول کلیه شرایط می باشد.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false