×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۴ تیر - ۱۴۰۳  
true
true
آگهی مزایده عمومی نوبت اول واحد های طبقه اول ساختمان نگارستان

 

باسمه تعالی

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

واحد های طبقه اول ساختمان نگارستان

سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر با استناد مصوبه شماره ۶۷۷/ش  مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱  شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد اجاره ماهانه طبقه اول ساختمان نگارستان را باکاربری صرفاً اداری – خدماتی را  از طریق مزایده عمومی به صورت بهره برداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی به مدت دو سال (برای سال دوم با ۲۰ درصد افزایش اجاره بهاء)  واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا آخر وقت اداری روز سه شنبه  ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی مراجعه نمایند.

 

شماره

طبقه موقعیت فراگیری واحد مساحت تقریبی

(متر مربع)

تعداد اتاق کار اتاق آرشیو

(انبار)

اجاره بهای ماهانه

(ریال)

سپرده شرکت در مزایده

(ریال)

۱ اول طبقه اول نگارستان ۳۲۰ ۶ ۱ ۵۲۰۰۰۰۰۰ ۳۱۲۰۰۰۰۰
 • برنده مزایده می بایست مجوزات لازم را برای انعقاد قرارداد از مراجع ذی­صلاح اخذ نماید.
 • برنده مزایده موظف است کلیه مجوزهای قانونی لازم برای بهره­برداری خود از قبیل جواز کسب ، ومجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح را اخذ نماید و به سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر ارائه دهد.
 • کلیه هزینه های تجهیز و تکمیل محل ، کلیه عوارض قانونی و بیمه و مالیات بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
 • برنده مزایده متعهد است علاوه بر پرداخت اجاره ماهانه، مبلغ شارژ (نگهداری تأسیسات، قبوض مصرفی و …) متعاقباً اعلام و پس از آن، در وجه چک های اجور ماهانه لحاظ و منظور می گردد. لازم به ذکر است مبلغ اعلامی برای شارژ سال اول بهره برداری  می باشد و برای سال دوم مبلغ شارژ مجدداً در موعد مقرر توسط سازمان اعلام خواهد شد.
 • مبلغ پایه بهره برداری ماهانه برای سال اول و برای سال دوم با ۲۰% افزایش نسبت به سال قبل تعیین و اعلام می گردد.
 • واحدهای مورد نظر دارای پارکینگ نمی­باشند.
 • شرکت کنندگان در مزایده باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده را (واریز نقدی، ضمانت نامه بانکی) به حساب سپرده شهرداری شاهین شهر به شماره ۰۱۰۵۰۵۲۹۲۹۰۰۷  نزد بانک ملی شعبه شاهین شهر واریز و فیش مربوطه یا ضمانت نامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل سه ماهه از تاریخ صدور)  را ضمیمه اسناد خود نمایند.
 • شرکت کنندگان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ پیشنهادهای خود را در دو پاکت الف و ب که پاکت الف حاوی آگهی مزایده و یک نسخه نمونه قرارداد امضا شده و سپرده شرکت در مزایده که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل سه ماهه از تاریخ صدور) و یا فیش واریزی و پاکت ب حاوی فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت که به طور خوانا نوشته و با ذکر نام و مشخصات تکمیل شده باشند به دبیرخانه حراست شهرداری شاهین شهر تحویل نمایند.
 • پیشنهادهای رسیده در کمیسیون معاملات عمده(عالی) سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر که بدین منظور در روز پنج شنبه  مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد. سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
 • سپرده برندگان نفرات اول تا سوم در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت خودداری نفر اول از انعقاد قرارداد سپرده او به نفع سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد می گردد و همچنین در صورتی که  نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آن ها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد .
 • پیشنهادهای رسیده که مبهم ، مخدوش ، مشروط و یا فاقد سپرده باشند، یا پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر برسد اعم از کتبی یا حضوری ترتیب اثر نخواهد شد و سازمان در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
 • برنده مزایده موظف است هنگام عقد قرارداد ، سفته ای با مبلغ دو میلیارد ( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال بابت ضمانت اجرای تعهدات در قبال اشخاص ثالث تا یک سال بعد از اتمام قرارداد و بابت ضمانت پرداخت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نزد سازمان ، ارائه دهد.
 • از برنده مزایده هنگام عقد قرارداد ، بابت هر ماه اجاره بهاء یک چک ، بابت ضمانت کل قرارداد نیز یک چک دریافت می گردد.
 • در صورتی که در طول مزایده و یا در زمان انعقاد قرارداد و یا در طول قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط مذکور می­باشد، سازمان نسبت به حذف متقاضی از فهرست مزایده، ضبط سپرده شرکت در مزایده ضمانت اجرای تعهدات، فسخ قرارداد و دریافت خسارت­ها اقدام خواهد نمود.
 • شرکت کنندگان در مزایده باید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت نمونه قرارداد(به ویژه ماده مربوط به تعهدات) شرایط مزایده و دیگر ضمائم پیوست را دقیقاً مطالعه نموده و از مکان واگذاری مورد مزایده بازدید نموده از کیفیت آن ها و چگونگی شرایط و سایر مقتضیات ، اطلاعات کامل کسب نمایند بدیهی است پیشنهاد دهندگان پس از تسلیم پیشنهاد قیمت نمی توانند به عذر عدم اطلاع از شرایط قرارداد و مزایده اعتراض نمایند.
 • بهره بردار اقرار و اعتراف می­نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، بیمه حوادث، بیمه ساختمان و قوانین مربوط به مالیات­ها کاملأ مطلع بوده و متعهد است کلیه مفاصا حساب موارد پیش گفته را در پایان قرارداد ارائه نماید و کلیه حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی- حق و حقوق افراد به کارگیری شده در مجموعه و هرگونه بیمه و مالیات را به طور کامل و برابر قوانین و مقررات مربوطه پرداخت نماید. همچنین کلیه کسور قانونی قرارداد شامل کلیه بیمه، کل مالیات، و کل عوارض بر عهده بهره بردار می باشد.
 • شرکت اشخاصی که در حال حاضر طرف قرارداد با سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر یا به هر نحوی به این سازمان بدهکار می باشند مشروط به پرداخت کلیه بدهی ها به سازمان و تسویه حساب کامل از امور مالی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر بود درغیر این صورت پیشنهاد ایشان به تشخیص سازمان پذیرفته نخواهد شد.
 • طرف قرارداد مکلف است پس از تاریخ پایان قرارداد و همچنین پس از اعلان فسخ و یا اقاله نسبت به توقف بهره برداری و تخلیه موضوع قرارداد و متعاقباً تسویه حساب با سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهراقدام نماید.در صورتی که بهره بردار نسبت به تخلیه محل اقدام ننماید سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهرمی­تواند ضمن ارسال اظهارنامه، بدون مراجعه به مراجع قضایی خود رأساً به محل مورد این قرارداد وارد و نسبت به تخلیه آن اقدام نماید و در صورت بروز خسارت مسؤولیتی نخواهد داشت و همچنین نسبت به ضبط ضمانت نامه قراردادی و اخذ اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه بهره بردار به ازای هر روز مبلغ دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰) ریال در حق سازمان تا تخلیه کامل محل اقدام خواهد نمود.
 • مستاجر ضمن عقد خارج لازم به مؤجر وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده تا در صورت عدم تخلیه عین مستاجره در پایان مدت اجاره، وکیل رأسا نسبت به خارج نمودن اموال مستأجر از محل و پرداخت قبوض مصرفی اقدام و علاوه بر آن دریافت وجوه حق الزحمه تخلیه و نگهداری اموال را وصول نماید.
 • در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر بهره بردار در اجرای تعهدات خود از مفاد قرارداد از نظر کمی و کیفی قصور داشته باشد:

مرتبه اول: معادل ۱۰% الی ۵۰% از تضمین سپرده شده توسط بهره بردار بنا به تشخیص سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی  شهرداری شاهین شهر به نفع شهرداری شاهین شهر ضبط می­گردد و بهره بردار موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به تکمیل و جبران کسر ضمانت نامه اقدام نماید.

 مرتبه دوم: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سازمان، نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد پس از ابلاغ کتبی به بهره بردار و ضبط کل تضمین سپرده شده توسط سازمان و جایگزینی طرف قرارداد دیگر اقدام می شود و بهره بردار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

 • شرکت کننده اقرار می نماید که در موقع شرکت در این مزایده مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ و سایر مقرراتی که چنین محدودیت هایی را معین می نماید ، نیست.
 • نفر دوم مزایده پیشنهاد دهنده ای است که قیمت پیشنهادی او بیش از مبلغ تضمین شرکت در مزایده با نفر اول برنده مزایده اختلاف نداشته باشد در غیر این صورت مزایده فاقد نفر دوم خواهد بود.
 • شرکت کننده موظف به مهر و امضا تمام صفحات آگهی به نشانه اطلاع و قبول کلیه شرایط می باشد.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false