×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۶ مهر - ۱۳۹۹  
true
true
آگهی مزایده نوبت اول بوستان مادر

باسمه تعالی

آگهی مزایده نوبت اول

بوستان مادر

 

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه شماره ۹۳۳/ش مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ شورای محترم اسلامی شاهین شهر در نظر دارد اجازه بهره برداری از بوستان مادر واقع در شاهین شهر – شهرک میلاد – بلوار جانبازان – نبش بلوار شهید محمد منتظری را با کاربری صرفاً فرهنگی ، ورزشی و در راستای مأموریت های سازمان ، با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال( برای سال دوم با افزایش ۲۰ درصدی) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار ­می­نماید. متقاضیان می ­توانند حداکثر تا آخر وقت اداری روز دوشنبه  مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.

 • متقاضیان ایثارگر و خانواده شهدای ساکن شاهین شهر در شرايط مساوي داراي اولویت می باشند.
 • متقاضیان می بایست  دارای دانشنامه کارشناسی یا معادل آن و یا مقاطع بالاتر و همچنین حداقل ۳ سال سابقه مؤثر و مدیریت مرتبط فرهنگی و صلاحیت های لازم ( فنی و اخلاقی، مالی …)  بوده و همچنین  توانایی و امکانات لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد را دارا باشند و می بایست متأهل و حداقل ۳۰ سال سن داشته باشند.
 • برنده مزایده می بایست دارای مجوز های لازم از مراجع ذی صلاح بوده و فاقد سوء پیشینه کیفری باشند.
 • برنده مزایده باید واجد صلاحیت های لازم ( فنی و اخلاقی، فرهنگی و …) بوده و توانایی و امکانات لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد را دارا باشند و تأیید مراتب پیش گفته به عهده سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر می­باشد.
 • شرکت کننده اقرار می نماید که در موقع شرکت در این مزایده مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ و سایر مقرراتی که چنین محدودیت هایی را معین می نماید ، نیست.

تبصره: کارکنانی که در این گونه اماکن به خدمت گرفته می­شوند نباید هیچ گونه رابطه استخدامی و قراردادی با شهرداری شاهین شهر و سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر و سازمان های وابسته داشته باشند.

 • برنده مزایده و کلیه افراد به کارگرفته شده ملزم به داشتن صلاحیت های لازم (توانمندی، فنی، فرهنگی، اخلاقی و …) ­باشند و پیش از به کارگیری باید تأییدیه حراست شهرداری شاهین شهر، گواهی عدم اعتیاد، گواهی عدم سوء پیشینه و…خود را برای عقد قرارداد به امور قراردادهای سازمان ارائه نماید.
 • مبلغ پایه بهره برداری ماهانه برای سال اول هشتاد و سه میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۸۳ ) ریال و برای سال دوم با ۲۰% افزایش نسبت به سال قبل تعیین و اعلام می گردد.
 • شرکت کنندگان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ پیشنهادهاي خود را در دو پاکت الف و ب که پاکت الف حاوی آگهی مزایده و یک نسخه نمونه قرارداد امضا شده و سپرده شرکت در مزایده که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش واریزی و مدارک تأییدیه و رزومه کاری ( ۵ سال مدیریت مرتبط)، خود در زمینه قرارداد حاضر و مدارک تحصیلی و پرینت صورت حساب بانکی خود مربوط به شش ماه قبل دارای مهر بانک محال علیه و پاکت ب حاوی فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت که به طور خوانا نوشته و با ذکر نام و نام خانوادگی و مشخصات ، تکمیل شده باشند به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
 • پیشنهاد های رسیده رأس ساعت ۱۰ صبح روزچهارشنبه مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۹در کمیسیون معاملات عمده (عالی) سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر بازگشایی وبرابر قوانین و مقررات و صرفه و صلاح سازمان تصمیم گیری و نتیجه آن اعلام خواهد شد.
 • شرکت کنندگان در مزایده باید مبلغ چهل و نه میلیون و هشتصد هزار ( ۰۰۰/۸۰۰/۴۹ ) ريال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده شهرداری شاهین شهر به شماره ۰۱۰۵۰۵۲۹۲۹۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه شاهین شهر واریز و فیش مربوطه یا ضمانت نامه معتبر بانکی(با اعتبار حداقل سه ماهه از تاریخ صدور)  را ضمیمه اسناد خود نمایند.

 

 

 • به پیشنهادهای رسیده که مبهم ، مشروط، مخدوش و یا فاقد سپرده باشند ، یا پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر برسد اعم از کتبی یا حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • میزان اجاره و قیمت مکان مزایده با لحاظ نمودن شرایط موجود (مکان، تجهیزات، امکانات ، داشتن قرارداد تا پایان سال جاری توسط چند بهره بردار اشاره شده در ردیف شش این آگهی و …) بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین گردیده و قیمت پایه محاسبه و منظور می­گردد و برنده مزایده با این وصف و رویت محل های مورد نظر اقدام به شرکت در مزایده و انعقاد قرارداد می نماید .
 • با توجه به کاربری صرفا فرهنگی- ورزشی بوستان مادر، هرگونه تغییر کاربری و استفاده غیر از موضوع مزایده ممنوع و از موارد فسخ قرارداد می­باشد.
 • بهره بردار موظف است افراد به کار گیری شده در بوستان را برای دریافت سوء پیشینه و عدم اعتیاد به این سازمان و حراست شهرداری شاهین شهر معرفی نماید.
 • پیشنهادهای رسیده در کمیسیون معاملات عمده ( عالی ) سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر باز و برابر قوانین و مقررات و صرفه و صلاح دید سازمان تصمیم گیری و نتیجه آن اعلام خواهد شد و سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 • سپرده نفرات اول تا سوم در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت خودداری نفر اول از انعقاد قرارداد سپرده او به نفع سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد می گردد. همچنین در صورتی که نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر ضبط خواهد شد و سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر مختار است هرگونه که خود تشخیص دهد از آن بهره برداری نماید.
 • هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 • تمامی مشخصات فنی وسایل و تجهیزات و نصب و نحوه استفاده آن باید مورد تأیید اداره استاندارد و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر و  سایر مراجع ذی صلاح قرار گیرد و طرف قرارداد مکلف است بر این مبنا اقدام نماید . ارائه کلیه مجوزها قبل از شروع به کار الزامی است.
 • برنده مزایده مکلف است پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد و نصب تجهیزات مربوطه ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به شروع بهره برداری طبق مفاد قرارداد اقدام نماید.از تاریخ ابلاغ برنده تا امضای قرارداد نباید بیش از ۱۵ روز به طول انجامد در غیر این صورت ابلاغ نامبرده ابطال و از دست نامبرده خارج می گردد.بدیهی است سپرده نامبرده به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 • چنانچه در طول مزایده یا زمان انعقاد قرارداد یا در طول قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط گفته شده در آگهی مزایده و قرارداد می باشد، سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر نسبت به ضبط سپرده مزایده، حذف متقاضی از فهرست مزایده یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت ها اقدام خواهد نمود.
 • شرکت کنندگان در مزایده باید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، نمونه قرارداد (به ویژه ماده مربوط به تعهدات) ، شرایط مندرج در آگهی مزایده و دیگر ضمائم پیوست را دقیقاً مطالعه نموده و مکلف به امضای تمامی صفحات می باشند و همچنین از مکان واگذاری مورد مزایده بازدید و از کیفیت آن ها و چگونگی شرایط و سایر مقتضیات، اطلاعات کامل کسب نمایند. بدیهی است پیشنهاد دهندگان پس از تسلیم پیشنهاد قیمت نمی توانند به عذر عدم اطلاع از شرایط قرارداد و مزایده اعتراض نمایند.
 • شرکت اشخاصی که در حال حاضر طرف قرارداد با سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر یا به هر نحوی به این سازمان بدهکار می باشند مشروط به پرداخت کلیه بدهی ها به این سازمان و تسویه حساب کامل با امور مالی و درآمد سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر بوده، درغیر این صورت پیشنهاد ایشان به تشخیص سازمان پذیرفته نخواهد شد.
 • کلیه هزینه های تجهیز و تکمیل محل ، هزينه انشعاب­های مورد نیاز اعم از گاز ، برق ، آب و … و کلیه عوارض قانونی و مالیات و … بر عهده برنده مزایده خواهد بود و سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.

 

 • بهره بردار اقرار و اعتراف می­نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، بیمه حوادث، بیمه ساختمان و قوانین مربوط به مالیات­ها کاملأ مطلع بوده و متعهد است کلیه مفاصا حساب موارد پیش گفته را در پایان قرارداد ارائه نماید و کلیه حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی- حق و حقوق افراد به کارگیری شده در مجموعه و هرگونه بیمه و مالیات را به طور کامل و برابر قوانین و مقررات مربوطه پرداخت نماید. همچنین کلیه کسور قانونی به عهده بهره بردار خواهد بود.
 • کلیه هزینه های دریافتی از مراجعان توسط سازمان تعیین و به بهره بردار ابلاغ می گردد، همچنین بهره بردار ملزم است مبالغ اعلامی توسط سازمان را در معرض دید مراجعان نصب نماید.
 • سازمان مختار است برای رعایت تمامی جوانب امر از سوی بهره بردار، ناظر و یا ناظرانی به صورت موقت و یا دایمی در محل مستقر نماید و  بهره بردار ملزم به همکاری با سازمان بوده و  در خصوص نحوه استفاده با حراست سازمان هماهنگی نمایند.
 • ورود هرگونه تجهیزات ضبط تصویر اعم از موبایل و دوربین عکسبرداری، فیلمبرداری و … در محل بوستان مادر ممنوع می باشد.
 • باتوجه به شرط مباشرت بهره بردار ، برنده مزایده حق واگذاری به غیر به صورت نمایندگی، صلح حقوق، وکالت و … به صورت جزیی و کلی نخواهد داشت در غیر این صورت از موارد فسخ قرارداد خواهد بود.
 • چگونگی و شرایط و زمان تحویل محل به منتخب مزایده حسب شرایط اعلامی از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر و کمیسیون معاملات عمده ( عالي ) می باشد.
 • در صورت عدم رعایت هریک از بندهای قرارداد، یا انجام هرگونه فعالیتی مغایر با این قرارداد توسط بهره بردار،سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر مجاز به فسخ یک طرفه قرارداد بدون نیاز به مراجع ذی صلاح و قانونی با مهلت هفت روزه می باشد.
 • با توجه به اینکه از بهره بردار سر قفلی دریافت نشده است این قرارداد مشمول حق کسب و پیشه و سرقفلی نبوده و هیچ گونه ادعایی در هیچ زمانی پذیرفته نخواهد بود و قرارداد مشمول قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها، میدان ها و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب شورای اسلامی مورخ ۲/۴/۱۳۸۹می باشد.
 • تبعیت و رعایت کلیه قوانین و مقرراتی که از طرف سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر و تمامی ارگان ها و سازمان های ذی صلاح به بهره بردار ابلاغ می گردد و پیگیری و همچنین نظافت کلی بوستان مادر، تعمیر و نگهداری از تأسیسات و لوازم مستقر در بوستان مادر به طور کلی (طبق نظر سازمان) با بهره بردار بوده و گزارش عملکرد در این خصوص باید ماهانه به سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر اعلام گردد.در غیر این صورت بهره بردار مسؤول جبران خسارت برابر نظر کارشناس سازمان می باشد.
 • بهره بردار ملزم به همکاری با افرادی که از طرف سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر برای کلاس های آموزشی، مراسم فرهنگی و تفریحی و… معرفی می­گردند، می باشد.
 • بهره بردار مکلف است در سال تعداد ۳۰ روز از بوستان بر اساس نامه رسمی سازمان را به صورت رایگان و با تأمین تمامی امکانات در اختیار سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر قرار دهد و از این حیث مستحق دریافت هیچ گونه وجهی نمی­باشد.
 • چنانچه این سازمان در راستای تکلیف قانونی نیازمند استفاده از مکان مورد اجاره باشد،( به غیر از سانس های اشاره شده) بهره بردار مکلف است مکان مورد نظر را در اختیار سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر قرار دهد. بدیهی است پرداخت هزینه مذکور از اجاره ماهانه بر اساس نرخ بهای مصوب هیئت مدیره سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر کسر می­گردد.
 • شرکت کننده موظف به مهر و امضا تمام صفحات آگهی به نشانه اطلاع و قبول کلیه شرایط می باشد.

 

 

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false